Nissilän kylä

Tule ja koe harjujen lumo, järvien kimallus ja erämaan syke!

Nissilä on osa Ylä-Savoa ja Vieremän kunnan pohjoisin kylä, joka sijaitsee liki Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajaa. Matkaa Vieremän keskustaan on Nissilästä noin 25 kilometriä, Iisalmeen  50 km, Pyhännälle 40 km, Vuolijoelle 30 km ja Kajaaniin 60 km. Lähin kauppa sijaitsee Salahmilla noin  15 km päässä Nissilän keskustasta.

Vakituisia asukkaita kylällä on noin 100.  Kesäaikaan, jolloin kesämökit ovat käytössä asukasluku kasvaa huomattavasti (jopa kolminkertaistuu).

Nissilän kylä on vesistö- ja harjurikasta seutua. Nissilän alueella sijaitsevia järviä ovat Rotimo, Rahajärvi, Hällämö sekä Kaatiainen. Kylän alueella sijaitsevat Salahmin järveen laskeva Rotimo- ja Luvejoki sekä Rotimojärveen laskevat Raha- ja Petäjäjoki.

Harjuista suurimpina erottuvat Linnaharju, Hällämönharju ja Kupulanharju. Linnanharjulla on vedenottamo, josta otetaan vettä Iisalmen ja Kainuun suunnille. Kupulanharjulla on veden välivarastointisäilö Iisalmen suunnalle menevää vettä varten. Kupulanharjun, mammonkankaan alueella sijaitsee Nissilän Vesiosuuskunnan vedenottamo.

Nissilän alueella sijaitsevat Natura –luonnonsuojelualueet ovat Rahajärvi-Kontteroinen, Mammonhauta-Rotimojoki (kuusi koskea), Kaatiainen ja Hällämöharju-Valkeiskangas. https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet?f=PohjoisSavon_ELYkeskus

Rotimojärven kevättä. Kuva Tuula Kajaste

Keskeisimpiä teitä kylälle ovat Nissiläntie (tie 5911), joka alkaa Iisalmi- Oulu väliseltä tieltä (tie 88) ja kulkee Nissilän kylän halki liittyen takaisin Iisalmi- Oulu väliselle maantielle Nissilän Pirttimäen kohdalla. Nissiläntiestä haarautuu noin kilometrin päästä Nissilän keskustasta oikealle Vuolijoentie (tie 8770), joka kulkee Saarismäenkylän halki ja päättyy Mainua- Kokkola väliselle tielle Kainuun puolelle.

 Isomäentie (tie 8770) on noin yhdeksän kilometriä. Se alkaa Iisalmi-Oulu väliseltä maantieltä ja päättyy kylää halkovaan Nissiläntiehen melkein kylän keskelle.

Nissilän luontokohteita

Nissilässä sijaitsevat tunnetuimmat kohteet ovat Hällämön- ja Linnaharju. Linnaharjulla sijaitsevat retkeilijöille ja muille ulkoilijoille tarkoitettu kota,  ulkotulipaikka,  retkipöytä ja penkit  sekä puuvaja ja kuivakäymälä.  Linnaharjulla Tornator OYj:n mailla sijaitsee Vieremän kunnan ylläpitämä neljän kilometrin pituinen luontopolku, joka on maisemallisesti monipuolinen. Polku nousee  aluksi harjulle,  josta se laskeutuu alas suolle, kulkien lammen- ja joenrantaa ja lopuksi se palaa kangasmaastoa pitkin kodalle. Kodan parkkipaikalta alkava polku on käytössä sulan maan aikana. Kodan huollosta vastaa alueen kyläyhdistys, Vieremän Pohjoiskylät ry.

Hällämön, Linnalan ja Valkeiskankaan ulkoilureitistön avajaiset vietettiin Nissilän seurantalolla 2.7.2022. Makkolankoskelle pystytettiin laavu kesällä 2022. Linnalan reitillä on alkupäässä keväällä -22 levitetty karkeaa sepeliä joka voi hankaloittaa pyöräilyä. Reiteillä voi jatkaa Pyhännän puolelle siellä kulkevia hiekkateitä pitkin. Silmiä hivelevät maisemat jatkuvat sielläkin. kts kartta välilehdeltä ”Liiku luonnssa”.

Linnaharju on luonnosuojelualuetta. Katso luonnonsuojelualueella liikkuminen https://www.luontoon.fi/jokamiehenoikeudet#luonnonsuojelualueilla.

Linnaharjun ”rakkaseinää”. Kuva Tuula Kajaste

Muita tunnettuja paikkoja kylällä ovat Kupulanharju, Kovaskoski, Rahajoen käsinkalastupaikka ja Särkilahden luonnontilainen uimaranta. Rahajoki on tullut kuuluisaksi keväällä tapahtuvasta nousuhauen käsinkalastuksesta, joka ajoittuu yleensä huhti-toukokuun vaihteeseen. Käsinkalastuspaikka sijaitsee Vuolijoentiellä, Rahajoen sillan kupeessa. Paikkaa  ylläpitävät Nissilän Osakaskunta ja kyläyhdistys,  Vieremän Pohjoiskylät ry.  Särkilahden uimaranta sijaitsee Rotimojärven pohjoisosassa. Ranta on luonnontilainen hiekkaranta, joka soveltuu hyvin myös lasten uimiseen.

Rahajoen laavu. Kuva Tuula Kajaste

Kyläyhdistyksen toiminta

Kyläyhdistys -Vieremän Pohjoiskylät ry- perustettiin vuonna 2017. Yhdistyksen perustajina toimivat  Nissilän ja  Marttisenjärven kylät. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on mm. edistää ja kehittää alueella asuvien ja vapaa-ajan asukkaiden yhteistoimintaa ja kanssakäymistä. Yhdistys toimii yhteistyökumppanina kunnan ja muiden yhteisöjen suuntaan alueen kylien elinvoimaisuuden edistämisessä. Yhdistys vaalii myös alueen luonto- ja kulttuuriperintöä sekä edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Yhdistyksen toiminta on avointa laajemminkin alueen ulkopuolella asuville ja vaikuttaville henkilöille.

Yhdistys on järjestänyt vuodesta 2018 alkaen tapahtumia ja toimintaa ympäri vuoden. Vuosittaisia päätapahtumia ovat olleet ulkoilupäivä Linnaharjun luontopolun kodalla maaliskuussa, käsinkalastus -tapahtuma Rahajoella huhti-toukokuussa, kirpputori ja kesäkahvio kesä-heinäkuussa,  ohjelmalliset iltamat heinäkuussa,  Nissilän markkinat elokuussa ja joulunajan tapahtuma joulukuussa.

Keisarin virkamiehiä näytelmästä ”Odotamme keisaria” vuonna 2019 Nissilässä. Kuva Riina Jaaniste

Kylällä on järjestetty Vieremän kansalaisopiston toimintana karaoke-, lavis- digitupa-, englannin kielen ja tekstiilityökursseja. Lisäksi yhdistys on järjestänyt yhteisiä sauvakävelyjä, askartelutoimintaa sekä hierontaa, hiustenleikkausta ja jalkahoitoa palvelutapahtumissa Nissilän seurantalolla ja yhdistyksen rivitalolla sijaitsevassa toimitilassa.

Kyläyhdistys sai aktiivisesta toiminnastaan  Vieremän Kylänraitin myöntämän ”Vuoden vieremäläinen teko 2019” –palkinnon ja kunniamaininnan Pohjois-Savon vuoden 2020  kylänä, jonka  valitsijoina toimivat Pohjois-Savon Kylät ry yhdessä Pohjois-Savon Liiton kanssa.

Yhdistys tiedottaa toiminnastaan facebook- ja  verkkosivuillaan,  Vieremän kunnan käytössä olevilla kanavilla sekä paikallislehdissä. Näillä yhdistyksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.pohjoiskylät.fi ja facebook-sivuilla https://www.facebook.com/pohjoiskylat yhdistys tiedottaa tapahtumistaan. Sivuille on tallennettu myös tarinoita ja valokuvia aiemmista tapahtumista sekä tarinoita kylän historiasta ja luonnosta. Yhdistys ottaa vastaan julkaistavaksi pohjoiskylien alueen kuvia ja tarinoita.

Yhdistyksen jäseneksi  voi liittyä jokainen, joka on valmis noudattamaan jäsenyyden ehtoja.

Yhdistyksen logon on suunnitellut nissiläläinen Hannu Mikkonen.

Tapiola, Nissilän nuorisoseurantalo

Tapiola,  Nissilän nuorisoseurantalo,  sijaitsee osoitteessa Nissiläntie 1570, 74250 Nissilä. Talon omistaa Nissilän Nuorisoseura ry, joka on vuokrannut talon Nissilän Riistamiehet ry:lle.  Rakennus on tunnelmallinen hirsirakennus. Sen ensimmäinen osa on valmistunut vuonna 1938 ja talon laajennus, sali ja näyttämö, on vuodelta  1948. Sisällä voi olla yhtäaikaisesti 150 henkilöä. Sali sisältää näyttämön ja salitilan. Isoja pöytiä (2-3 m) salissa on kuusi penkkeineen ja pienemmällä puolella kolme. Irtonaisia tuoleja on 10-15. Uloskäyntejä salista, keittiöstä ja pieneltä puolelta on kaikista kolme. Muuhun varustukseen kuuluvat mm. keittiössä sähkö- ja kaasuhella, jääkaappi ja erillisessä ” kylmähuoneessa” kaksi jääkaappia ja pakastinosa. Talon yhteyteen kuuluu  ”puucee” erikseen miehille ja naisille.

Nissilän Riistamiehet ry vuokraa taloa touko-elokuun aikana erilaisiin tapahtumiin. Yhteyshenkilön tiedot: Eero Huttunen, puh 040 0834134, sähköposti huttunen.eero.v@gmail.com

Tapiola, Nissilän nuorisoseurantalo. Kuva Tuula Kajaste

Vieremän Pohjoiskylät ry:n toimitila

Yhdistyksen toimitilan osoite on Nissiläntie 1562 A 2. Toimitilana on rivitalohuoneisto, jonka pinta-ala on 46 m2. Huoneistossa voi olla yhtäaikaisesti max. 15 henkilöä. Toimitilassa on kaksi huonetta ja keittiö. Tilan keittiössä on jääkaappi-pakastin ja sähköhella. Tilassa sijaitsee wc, suihku ja sauna.

Yhdistys vuokraa tilaa kokoustilaksi ja pienimuotoisiin tapahtumiin. Yhteyshenkilö  on Tuula Kajaste, puh 045 117 6885, sähköposti tuula.kajaste1@gmail.com ja pohjoiskylat@gmail.com.

Yhdistykset

Nissilän Nuorisoseura ry

pj Katri Kurtelius-Juntunen, Luvejoentie 37, 74250 Nissilä

siht. Leena Repo, Riihitie 1 A 7, 74200 Vieremä

Nissilän osakaskunta

Nissilän osakaskunta hoitaa Nissilän ja Marttisenjärven pohjoisosan kalastukseen ja kalastuslupiin kuuluvat asiat.

pj Jukka Nissinen, Nissiläntie 1526, 74250 Nissilä, puh 050 495 0626

sihteeri Seppo Kajaste, Isomäentie 718, 74250 Nissilä, puh 04 245 4004

Nissilän Riistamiehet ry

pj Eero Huttunen, Luvejoentie, 74250 Nissilä, puh. 040 0834134

Nissilän Vesiosuuskunta

pj Jouni Tapio Savolainen, Nissiläntie, puh 017 718328

Vieremän Pohjoiskylät ry

Vieremän  Pohjoiskylät on Nissilän ja Marttisenjärven alueella toimiva kyläyhdistys.

pj/siht, Tuula Kajaste, Isomäentie 718, 74250 Nissilä, puh. 045 117 6885, sähköposti pohjoiskylat@gmail.com

Historiaa

Varhaisimpia merkkejä ihmisten oleskelusta noin 7000 vuotta sitten Vieremällä on löydetty Nissilän Luvejokivarresta. Ennen savolaisten saapumista Nissilään, asusteli siellä lappalaisia, joiden antamat nimet Rotimo ja Hällämö ovat edelleen käytössä kahdella Nissilän järvellä. Käytössä olleiden verolähteiden mukaan jo vuonna 1546  Nissilässä, Rotimojärven rannalla on asunut Rantasalmelta saapunut Paavo Nissinen.  Suurimmillaan Nissilän väkiluku oli 1950 -luvun lopussa.

Kestikievaritoimintaa Nissilässä harjoitti Nissisen suku Mattilan kestikievarissa vuosina 1670-1912, jonka jälkeen toiminta siirtyi Postitaloon  ja  Makkolaan  vuoteen 1937 asti.  Tunnetuin yöpyjä Mattilan kestikievarissa oli Venäjän keisari, Suomen suurruhtinas Aleksanteri I. Hän yöpyi siellä seurueineen kaksi yötä elokuun lopussa  Suomeen kiertomatkan yhteydessä vuonna 1819. Vieremän kunta vietti yhdessä kyläyhdistyksen ja muiden yhteistyötahojen kanssa keisari Aleksanteri I:n  Suomen vierailun 200 v juhlavuotta vuonna 2019. Juhlavuonna järjestettiin kolme suosittua näytelmää keisarin pysähdyspaikoissa Valkeisilla ja Nissilässä. Myös perinteisessä Vieremän kunnan ja seurakunnan järjestämässä ”Kulttuurimäen Joulussa” keisari oli mukana Vieremän museoalueella ja kirkossa järjestetyssä tapahtumassa.

Mattilan kestikievarirakennuksen osa ja ”Keisarin kamari”. Kuva Nissisen suvun perhealbumi

Nissilä sai oikeudet järjestää markkinat vuonna 1785. Markkinoita järjestettiin  muutaman vuoden ajan. Kaupanpidon  vapautumisen jälkeen kylän alueella on toiminut useita kauppoja. 1900-luvulla kauppoja oli  jossakin vaiheessa yhtäaikaa neljä. Kauppoja pitivät  tuolloin Vainö ja Helvi Makkonen, Pentti Leinonen, Mertti Ryytty ja Osuuskauppa. Kylän viimeinen Eeva ja Matti Ryytyn pitämä kauppa sulki ovensa vuonna 1994.

Nissilän koulu perustettin vuonna 1896. Koulu aloitti toimintansa Postitalossa. Oma rakennus koululle saatiin jo 1898. Koulurakennus  paloi vuonna 1941, jonka jälkeen koulu toimi lähellä sijaitsevissa maalaistaloissa ja vuonna 1938 rakennetussa ”Lottalassa”. Uuusi koulurakennus vihittiin käyttöön vuonna 1950. Suurimmillaan Nissilän koulun oppilasmäärä oli vuonna 1962. Tuolloin koulussa oli 174 oppilasta ja viisi opettajaa. Nissilän koulun toiminta lakkasi vuonna 1994. Tällä hetkellä kouluikäiset lapset menevät Nissilästä joko Salahmilla noin 20 km päässä sijaitsevaan Pohjoisen kouluun tai Vieremän keskustan keskuskouluun.

Nissilään rakennettiin koko kyläyhteisön voimin vuonna 1938 seurantalo. Sitä laajennettiin 1948. Aluksi talon nimi oli Lottala. Sodan päätyttyä seurantalo siirtyi Nissilän Nuorisoseuran omistukseen. Talon virallinen nimi on Tapiola. Nuorisotoiminnan lisäksi talossa on järjestetty mm ohjelmallisia iltamia, tansseja, merkkipäivätapahtumia ja näytetty elokuvia. Lavanmäellä, Isomäentien alkupäässä,  oli myös työväenliikkeen pitämä tanssilava 70-luvulle saakka.

Kylän asukkaat ovat saaneet elantonsa  maanviljelyksestä ja metsätaloudesta. Nissilän suurilla metsäalueilla oli tukkisavottoja. Keväisin tukkeja uitettiin jokia pitkin ja nämä työt olivat myös merkittäviä työllistäjiä.

Nissilästä Pyhännän, Piippolan ja Temmeksen kautta Ouluun vievä tie tunnettin jo 1630-luvulla. 1960-luvulla valmistui uusi  Iisalmi – Oulu maantie, joka kulki noin kahdeksan kilometrin päästä Nissilän keskustasta ja maantieliikenne kylällä hiljeni.

Tervetuloa kylään!

3 kommenttia artikkeliin ”Nissilän kylä”

 1. Tervehys. Oon ” Rannantyttö,” Elina Pirkko Eskelisen. Isäni David Eskelinen ( Taavetti) ,äitini Lempi Sorri- Eskelinen muuttivat Rotimon Lokkiniemestä, v. 1948 toukokuussa ihanalle Hällämönrannalle., rakas pikku hirsi mökki oli hieman kesken, ihanat hirret tuoksu niissä asui hapsinkakkiaisia, niin niitä sanottiin, muistan ne tarkkaan. Mökki on edelleen haluaesin sen korjata en vaan yksin pysty päältä päen oon työlläni pitäny nättinä , hirret on alinta hirttä vaella ehjät sisältä on viottunu joku kohta pahoin. ja lattia puonnu isä ja äiti kiittää, niin tunnen, siellä se tyttö puuhaa ja rakastaa oon hyvin surullinen sen pikkumökki kodin kohtalosta. Oon kuitenkin koettanu pelastaa työ kerrallaan sitä isompaa kotia uus katto siellä nyt on ym.
  KIITOS AUTTAJILLE JOUNI EINO ja ONNI ( muistinko Onnin oikein ?,) ihanat hirret tuoksui ja niissä asui ( hui) hapsinkakkiaisia niin niitä sanottiin. Muistan hyvin myös rakkaan ihanan Lokkiniemen. Minä Elina Pirkko olin neljä vuotias. Nyt oon ? Oli niin kattava poekkileekkaos RAKKAASTA minun kotini kylästä. KIITOS, ( että halusin kirjottaa tämän.,) Siinä on ollu hommaa
  ja on kaeken aekaa, että on kuin on kaekki toiminta Nissilässä. Kotini on edelleen hällämön rannalla, kotini nimikin on HÄLLÄMÖNRANTA. Saan olla alkukesästä myöhäsyksyyn siellä, välillä käyn Oulussa kodissani Lähin maailman tuuliin Ouluun 1961. ( oli itkun paekka,) Kun tullee pimmeetä syksyä kohti, oon siellä, mut yöksi pääsen RAKKAAN IHMISEN SERKKUNI TUULAN järjestämään pimmeenpelosta poes yö kottiin.
  Ihan pimmee minua vähän, ( PALJON) pelottaa. Oo kokenut ennen siellä semmosta pimmeen suojassa tapahtuneita, tapahtumia, joita vaan joskus oli ulkopuolelta tulevia. Pian on taas se aeka ihmisillä, että valo, lämpö ja TYÖTKIN ,KIIREET MONILLA oottaa. . Siellä kotikylällä rakastan olla, siellä on monta RAKASTA IHMISTÄ HEIJÄN KOTEJAAN , misä SAAN KÄÖVÄ. KAEKKIA RAKASTAN . Sieltä viime vuosina on NUKKUNUT POES niin – niin monta, kotikylän tuttua ihmistä, koulukavereitani ym. kaksi veljeäni., niin se asukasluku kutistuu kovasti, niin on ELÄMÄ LUOTU. KIITOS KAEKILLE. KIITOS ELÄMÄ. Vielä semmonen asia., että kauppoja oli vielä yks lisää, joka ee saa unohtua, oli Miinalan kauppa Miinalassa kävin siellä monta, monta kertaa, on lämpimiä muistoja. Miinala oli veljeni PERTIN oma niin rakas koti hänelle kymmeniä vuosia, on edelleen se koti siellä ja se rakas pikkukammari, siellä oon saanu monesti istahtaa ja ajatella?????
  PERTTI vaen on muuttanu
  toeseen kottiin jonnekin avaruuden kottiin mitä hän paljon pohti mitä ja miksi ,ja yhessäkin ihmeteltiin , eekä niitä seleväks saatu. On se niin reunaton universumi, eekä sitä selevitä kukkaa, vaek isosti tiijetään. Oon hyvin samanlaenen kuin Pertti samoja elämän vinkuroeta luonto kirjotus maalaus luonnontaide ym.Pertti tietää nyt enemmän..Nyt tullee taas kyyneleet, minä oon saanu syntyä siellä, Miinalan yläkerrassa, pikkukammarissa. ÄITI ja Isä asuivat siellä, tosin Äitini , Pertti, ja Martti veljeni, sitten synnyin minä, isänihän oli sodassa, on saanu käydä vaen pikkulomalla. Ehkä sitten oli niin että saatiin muuttaa sinne Rotimon Lokkiniemeen. .KIITÄN KIITOS. . Rakkaudella Elina Pirkko.

  Vastaa
 2. Laajasti kattava otos Nissilästä🌸
  Hienoa että kylä elää ja sykkii elämää eikä kuulu hiipuneiden kylien joukkoon👍Tästä kuuluu kiitokset vireälle, aktiiviselle ja aikaansaavalle joukolle joka puhaltaa yhteen hiileen👍❤

  Vastaa

Jätä kommentti