Kanadanmajavia Rotimojoessa

Jo jonkin aikaa on huomiota herättänyt tonttimme rajalla Rotimojoen seisova vesi. Virtausta ei juurikaan ole ja veteen pudonneet lehdet ja muut karikkeet pyörivät lähes paikallaan. Syykin selvisi, kun tuttu mies Reijo kertoi kanadanmajavan olevan asialla. Myllykosken läheltä löytyy pato (kuva 1), joka tehokkaasti tukkii virtausta. Veden määrä kasvaa padon yläpuolella, mutta vähenee alapuolella. Se tuli todistettua kun kävin naapurini Jukan kanssa Kovaskoskella. Kosken kuuluisista kuohuista ei ollut tietoakaan (kuva 2). Näkymä muistutti enemmän puroa ja joen uoman vesi oli hyvin sameaa (kuva 3). Lisäksi ilmassa leijui ikävä mädän haju, jonka saivat aikaan veden alta paljastuneet lietteet. Arvailujen varaan jää mitä vaikutuksia majavan tekosilla on joen rauhoitettuihin arvokaloihin tässä vaelluskalavesistöihin kuuluvassa joessa.

Kanadanmajavan metsästys alkoi 20. päivä elokuuta ja se jatkuu jatkuu ensi vuoden kevääseen 30. huhtikuuta asti. Metsästys on ainoa keino estää vieraslajin kanadanmajavan levittäytyminen.

Seppo Kajaste, osakaskunnan sihteeri, Nissilä

Kuva 1
Kuva 3
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 3

Jätä kommentti